Okta Integration

Anslut Okta till ditt OneDesk-konto

Lägg till enkel inloggning (SSO) för dina OneDesk-användare och kundkonton genom att ansluta till Okta. Hantera dina referenser enkelt inom Okta.

Vad låter Okta Integration dig göra?

Med Okta-integrationen aktiverad kommer dina användare eller kunder att kunna logga in på sina OneDesk-konton med de referenser som hanteras av Okta. Läs mer om integrationen av OneDesk’s helpdesk och projektledningsprogramvara för Okta på Okta-webbplatsen.

Det är enkelt att integrera OneDesk helpdesk och projektledningsprogram med ditt Okta-konto. Följ bara stegen nedan eller titta på videon.

Titta på en videoöversikt över OneDesk

1) Logga in på ditt Okta-konto och öppna ‘Applications’

Gå till OneDesk App-sidan i Okta Integration Network och klicka på knappen “Logga in”.

Logga in på ditt Okta-konto.

Klicka på ‘Applications’ i det övre fältet och välj ‘Applications’ i menyn.

Skapa en Okta-applikation

2) Lägg till en Okta-applikation

Klicka på knappen ‘Lägg till applikation’.

Lägg till Okta-applikation

3) Skapa en ny Okta-app

Klicka på knappen ‘Skapa ny app’.

Skapa en ny okta-app

4) Välj SAML2 eller OpenID Connect

För SSO för användarkonton stöder OneDesk både OpenID Connect och SAML2
För SSO för kundkonton stöder OneDesk endast OpenID Connect.

Om du vill fortsätta med SAML2, gå vidare till det avsnittet. Nästa steg i den här guiden fortsätter med OpenID Connect.

Ställ in plattformen som “Web” och välj OpenID Connect.

Klicka på knappen ‘Skapa’.

SAML2 och OpenID Connect - okta

5a) OpenID -> Skapa OpenID Connect-integration

Välj ett applikationsnamn
Ange URI för inloggnings omdirigering till https://app.onedesk.com/sso/openid

Klicka på knappen “Spara”.

Skapa openID Connect-integration - Okta

6a) OpenID -> Kopiera ditt klient-ID och klienthemlighet från Okta

Kopiera ditt klient-ID och klienthemlighet längst ner på nästa sida i avsnittet Klientinformation.

Okta Client ID och Client Sectret

7a) OpenID -> Klistra in klient-ID och klienthemlighet i OneDesk

Navigera till ditt OneDesk-konto
Administration> Integrationer> Enkel inloggning> SSO för användare (eller) SSO för kunder

Välj OpenID Connect

Klistra in ditt klient-ID och klienthemlighet i lämpliga fält.

OneDesk Clinet ID Clinet Secret Okta

8a) OpenID -> Hämta auktoriserings-URI och Token-URL från din Okta-metadatafil

Auktoriserings-URI och Token-URL finns i ditt Okta-konto genom att följa dessa steg:

– Klicka på ‘Säkerhet’ från det övre fältet
– Klicka på “API” i menyn
– Klicka på länken ‘standard’ bredvid lämplig behörighetsserver
– Klicka på metadata URI på inställningssidan som visas. Detta öppnar metadatafilen i din webbläsare
– Kopiera ‘Authorization Endpoint’ & ‘Token Endpoint’ från den här filen.

Tillbaka i OneDesk klistrar du dessa slutpunkter i fälten för URI och Token-auktorisering.

Auktoriserings-URI & Token URL - Okta

9a) OpenID -> Klistra in dessa slutpunkter i URI & Token URL-fälten för auktorisering i OneDesk

Tillbaka i OneDesk klistrar du dessa slutpunkter i fälten för URI och Token-auktorisering.

OneDesk genererar inloggnings-URL: erna som dina användare eller kunder använder för att logga in på OneDesk. Ange lämpliga webbadresser till dem för de olika OneDesk-applikationerna.

Inloggnings-URL: er - Okta

10) Tilldela användare till denna applikation

I Okta måste du tilldela People (eller dina kunder) till OneDesk-applikationen.

– I Okta öppnar du OneDesk-applikationen du skapade.
– Klicka på knappen “Tilldela” och välj “Tilldela till personer”

ANMÄRKNINGAR:
– Användare måste aktiveras i OKTA av Admin (under katalog> personer)
– En användare och kund kan inte använda samma e-postadress (Unikhet)

Okta - Aktivera människor

5b) SAML2 -> Hämta din OneDesk-metadata-URL

Detta steg fortsätter från steg 4 ovan för de som valde att använda SAML som sin inloggningsmetod.

Navigera till i OneDesk
Administration> Integrationer> Enkel inloggning> SSO för användare

Välj SAML

Kopiera din ‘OneDesk Metadate URL’

SAML 2.0 Okta

6b) SAML2 -> Hämta ditt OneDesk-enhets-ID

Klistra in OneDesk Metadata URL i en ny webbläsarflik och öppna filen

Hitta enhets-ID och kopiera det.

Enhets-ID Okta

7b) SAML2 -> Ange ditt enhets-ID och URL för enkel inloggning

I Okta klistrar du in entitets-ID och enkel inloggnings-URL som visas i bilden.

okta inställning

8b) SAML2 -> Lägg till attribut

Du kan ange attribut för förnamn, efternamn, e-postadress som visas i bilden nedan. Detta är valfritt.

Klicka på knappen ‘Nästa’.

Attribututtalanden - Okta

9b) SAML2 -> Slutför Skapa SAML-integrationen

Enligt bilden nedan väljer du lämpliga alternativ och klickar på “Slutför”

Okta - Skapa SAML-integration

10b) SAML2 -> Kopiera din identitetsleverantörs metadata-URL

Inuti din nyskapade app inuti Okta klickar du på länken ‘Identitetsleverantörs metadata’ och kopierar sedan länken från adressfältet på den nya webbläsarfliken som öppnas.

Okta - Metadata-URL för identitetsleverantör

11b) SAML2 -> Klistra in din metadata-URL för identitetsleverantör i OneDesk

Inuti OneDesk klistrar du identitetsleverantörens metadata-URL i lämpligt fält.

Klicka på knappen ‘Validera metadata’. IDP-enhets-ID genereras automatiskt.

Du kan eventuellt klicka på kryssrutan “Aktivera användaradministration”.

Glöm inte att tilldela dina användare till OneDesk-applikationen i Okta.

IDP-metadata-URL

ONEDESK - GRATIS 14-DAGARFÖRSÖK

Registrera dig och testa OneDesk själv. Inget kreditkort krävs.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin