Programvara för IT-team

Help Desk & Project Management App

Oavsett om du är ett internt IT-team eller en del av en extern byrå som tillhandahåller IT-support spelar du en viktig roll för att underhålla en organisations infrastruktur och tillhandahålla digital säkerhet. Ditt team ansvarar för att tillhandahålla on-demand-tjänster, underhålla datoroperationer och hantera enheter och servrar. Utmaningen ligger i att svara på inkommande supportförfrågningar och jonglera flera IT-projekt som kräver samordning med kunder och kollegor.

IT-team upplever flera utmaningar i sin dagliga verksamhet. OneDesk löser dessa utmaningar genom att tillhandahålla ett flerkanaligt biljettsystem som automatiserar repetitiva uppgifter och hjälper dig att planera och genomföra företagsomfattande projekt.

IT-förfrågningar

Kunder och interna team skickar in IT-förfrågningar dagligen. Dessa förfrågningar beskriver problemets natur och innehåller relevanta bilagor som skärmdumpar. Genom att snabbt lösa dessa förfrågningar kan IT-team förbättra sina processer och se till att allt går smidigt.

OneDesk hanterar dina biljetter

Med OneDesks biljettsystem kan du spåra, övervaka och lösa biljetter på en central plats. Fånga biljetter på flera sätt och anpassa biljettformulär för att samla all nödvändig information. OneDesk låter dig prioritera biljetter och automatiskt tilldela teammedlemmar för att säkerställa snabb biljettupplösning.

IT-förfrågningar

IT-distributioner

IT-distribution innebär processen att rulla ut ny programvara för företag och kunder. Detta inkluderar spårning och inspelning av alla steg som behövs för att slutföra processen. Det är viktigt för IT-team att övervaka varje steg för att säkerställa att allt är igång.

OneDesk effektiviserar IT-implementeringsprocessen

OneDesk gör det möjligt för dig att skapa uppgiftsmallar för att förenkla din implementeringsprocess för programvara. Mallarna säkerställer att teammedlemmar slutför en uppgift innan de går vidare till nästa. Genom att klona mallar har du en uppgiftschecklista på plats tillsammans med samma anställda och följare.

IT-distributioner

Tidsuppföljning

Spårningstid har flera fördelar: tidsspårning gör det möjligt för IT att övervaka teamets produktivitet och fakturera kunder baserat på deras arbetstid. Genom tidsspårning kan IT-team identifiera hur mycket tid de ska spendera på varje uppgift och göra det möjligt för dem att prioritera uppgifter på rätt nivå.

OneDesk spårar tid

Med OneDesk kan du lägga till tidrapporter till dina biljetter, uppgifter och projekt. Du kan sedan övervaka var dina timmar spenderas och om det måste göras en omfördelning. Detta gör att ditt team kan hålla fokus på uppgifterna och se över dem efteråt.

Tidsuppföljning

Servicenivåavtal (SLA)

SLA är policyer som definierar servicenivån du levererar till dina kunder. SLA kan definiera biljettsvarstid, biljettupplösningstid och mer. IT-team använder i allmänhet SLA för att mäta och förbättra deras teams respons och öka kundnöjdheten.

OneDesk automatiserar SLA: er

OneDesk automatiserar att länka SLA-policyer för att stödja biljetter. Detta eliminerar behovet av att lägga till SLA-policyer för varje biljettyp och minskar repetitivt arbete för ditt team. Du kan sedan övervaka SLA genom deras överträdelser, prioritet, tilldelade personer etc.

Servicenivåavtal (SLA)

IT-projekt

IT-projekt kräver samarbete med team och kunder för att identifiera och implementera lämpliga lösningar. Dessa lösningar kan innehålla buggar, funktionsförfrågningar eller uppdateringar som löses via kontinuerlig kommunikation mellan IT-teamet och intressenter.

OneDesk främjar samarbete

OneDesks kommunikationsfunktioner gör det möjligt för dina kunder och användare att skicka feedback och rapportera fel. Du kan hålla diskussioner om slutanvändarens behov eller ställa fler frågor om rapporterade buggar. Med fildelningsalternativet kan du enkelt bifoga filer och hålla alla uppdaterade om nya versioner och produkter.

IT-projekt

OneDesk för IT-team

OneDesk gör det enkelt att planera och arbeta med IT-projekt. Med OneDesk kan du skapa strategier och planer för att övervaka projekt från början till slut, samtidigt som du håller alla i ögonen och fångar interaktioner för framtida referenser. OneDesk låter dig svara på klientförfrågningar, automatisera processer, logga tid och generera kraftfulla rapporter.

Varför OneDesk?

OneDesk är en kombination av HelpDesk och Project Management i en applikation. Med ett inbyggt CRM lagrar OneDesk information om dina anställda, kunder och externa byråer, vilket hjälper dig att hantera din kommunikation med alla parter. OneDesk gör det enkelt för dig att hantera projekt utan att behöva köpa, lära sig, integrera och växla mellan flera applikationer och låter dig svara på kundfrågor direkt.

OneDesk för IT-team

ONEDESK - GRATIS 14-DAGARFÖRSÖK

Registrera dig och testa OneDesk själv. Inget kreditkort krävs.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin