Programvara för marknadsföring och PR-team

Help Desk & Project Management App

Oavsett om du är en intern marknadsföringsavdelning eller ett externt PR-företag är det viktigt att bygga och upprätthålla en enhetlig varumärkesimage för varje företags tillväxt och framgång. Marknadsföring & PR spelar en avgörande roll för att driva försäljning och skapa fördelaktiga partnerskap. Din utmaning ligger i att hantera dagliga uppgifter och möta flera mål med strikta budgetar och tidsfrister.

Marknadsföring och PR är en snabb miljö med sina egna smärtpunkter. OneDesk löser dessa så att du kan spendera mer tid på att vara produktiv och mindre tid på repetitiva vardagliga uppgifter som kan automatiseras.

Kundrelationer

Att hantera kundrelationer är en viktig aspekt av marknadsföring och PR. Detta inkluderar att svara på frågor och funderingar från potentiella kunder och erbjuda bästa kundservice.

OneDesk förbättrar kundrelationer

Med OneDesks biljettsystem kan du möjliggöra för potentiella kunder att kontakta dig om serviceförfrågningar. Du kan skapa flera biljetttyper och tilldela kvalificerade teammedlemmar som ska svara på dem.

Kundrelationer

Återkommande projekt

Marknadsföring och PR arbetar ofta med återkommande projekt. Dessa projekt är komplexa eftersom en uppgift kan bero på en annan. Det är viktigt att skapa en projektmall för att starta upprepade projekt utan dröjsmål eller extra arbete.

OneDesk automatiserar dina processer

Med OneDesk kan du skapa en anpassad mall för återkommande projekt, vilket hjälper ditt team att spara tid i projektuppsättningen. Detta gör att ditt team kan slutföra alla uppgifter och leverera framgångsrika projekt.

Samarbete med IT och kreativa team

Samarbetsprojekt

Marknadsföring och PR är ofta beroende av andra avdelningar för att tillhandahålla kreativa leveranser och lösningar. Utmaningarna med gränsöverskridande projekt uppstår i kommunikationsavbrott mellan team och i att revidera planerna baserat på feedback.

OneDesk främjar teamsamarbete

OneDesk främjar samarbete mellan team och dina kunder. Du och ditt team kan använda OneDesks kommunikationsfunktioner för att diskutera planer, adressera kommentarer och dela filer med alla parter. Skapa anpassade uppgifter med detaljerade specifikationer och tilldela lämpliga team att leverera kvalitetsarbete. Dela dokument och få feedback varje steg på vägen.

Skala din verksamhet

Flera projekt

Det är inte lätt att jonglera med flera projekt. Marknadsförings- och PR-team hanterar budgetar, tidsfrister och resurser för att driva dessa projekt. Det är viktigt att övervaka varje aspekt för att ge framgångsrika resultat.

OneDesk spårar dina projekt

OneDesk låter dig spåra nyckelfaktorer för dina kampanjer med dess instrumentpanelvy. OneDesk instrumentpanel använder kampanjdata för att formulera diagram och grafer, vilket hjälper dig att hålla koll på alla dina projekt.

Uppsökande

Innehållskalender

Marknadsförings- och PR-team skapar innehåll för reklamarbete. Innehållskalendrar gör det möjligt för team att planera, schemalägga och hantera innehåll effektivt. Detta hjälper marknadsförings- och PR-proffs att leverera kvalitetsinnehåll.

OneDesk hjälper till att hantera innehåll

OneDesk kalendervy visar ditt innehållsschema för att hjälpa dig att planera och leverera kvalitetsinnehåll. Tilldela innehållsskapande till dina teammedlemmar och håll koll på dina deadlines med OneDesk Calendar-vyn.

Innehållskalender

OneDesk för marknadsföring och PR

OneDesk gör planeringsprojekt enkelt för marknadsföring och PR. Med OneDesk kan du skapa strategier och planer för att övervaka projekt från början till slut. OneDesk håller alla i ögonen och hjälper dig att kommunicera med alla inblandade. OneDesk låter dig svara på klientförfrågningar, automatisera processer, logga tid och generera kraftfulla rapporter.

Varför OneDesk?

OneDesk är en kombination av HelpDesk och Project Management i en applikation. Med ett inbyggt kontakthanteringssystem lagrar OneDesk information om dina anställda, kunder och externa byråer, vilket hjälper dig att hantera din kommunikation med alla parter. OneDesk gör det enkelt för dig att hantera projekt utan att behöva köpa, lära sig, integrera och växla mellan flera applikationer och låter dig svara på kundfrågor direkt.

OneDesk för marknadsföring och PR-företag

ONEDESK - GRATIS 14-DAGARFÖRSÖK

Registrera dig och testa OneDesk själv. Inget kreditkort krävs.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin