Programvara för personalresurser

Help Desk & Project Management App

Oavsett om du är ett internt HR-team eller en del av ett externt rekryteringsföretag spelar du en viktig roll när det gäller att skaffa och hantera topptalenter. HR är avgörande för att få nya anställda, hantera medarbetarrelationer, underlätta utbildning för medarbetare och mer. Mycket av dess framgång beror på att säkerställa tillräcklig personal för att möta operativa behov och främja en blomstrande arbetskultur. Med så många ansvarsområden är det inte enkelt att hantera din roll.

Att arbeta med repetitiva uppgifter som att rekrytera kandidater, leda övergripande projekt och svara på anställdas frågor och önskemål är dagliga HR-utmaningar. Med OneDesk kan du effektivisera återkommande uppgifter och utveckla en effektiv rekryterings- och ombordstigningsprocess. OneDesk främjar kommunikation med anställda, team, externa rekryterare och kandidater. Detta hjälper dig att bättre hantera företagets resurser och referensmaterial. Med OneDesk kan du svara på förfrågningar från olika kanaler på en centraliserad plattform.

Anställningsprocess

Rekrytering är en tidskrävande och återkommande process. Komplexiteten i rekryteringen ligger i att spåra ansökans status och samordna med teamchefen för att utvidga topptalenter.

Spåra applikationsstatus med OneDesk

Med OneDesk kan du spåra varje sökandes status och snabbt gå vidare till nästa steg i anställningsprocessen. OneDesks automatiseringsflöde för arbetsflöden låter dig skapa konfigurerbara livscykelstatus som visar applikationsförloppet.

Anställningsprocess

Ombord nya hyror

Ombordprocessen introducerar nya anställningar till företagets kultur, fördelar och policyer. I nära samarbete med avdelningschefer måste HR identifiera och samordna nya anställdas utbildningskrav. Detta är utmanande eftersom avdelningens inbyggnadsprocess kan skilja sig från varandra.

OneDesk effektiviserar din Onboarding-process

OneDesk eliminerar ineffektivitet i samband med inbyggnadsprocessen och låter dig använda befintliga projektmallar för att spara tid och säkerställa efterlevnad av företagets rutiner. Du kan ställa in projekt från början till slut och spåra projektets framsteg varje steg på vägen.

Ombord nya hyror

Hantera anställningsförhållanden

Att hålla anställda nöjda och främja anställdas engagemang är en viktig aspekt av personalhantering. Företagets framgång beror på medarbetarnas bidrag, och det är viktigt att upprätthålla anställdas moral genom att erkänna och tillgodose deras behov.

OneDesk förbättrar anställdas engagemang

OneDesks biljettsystem gör det möjligt för medarbetare att skicka supportbiljetter till HR, vilket centraliserar kommunikationen på en enda plattform. Genom att göra det tillåter OneDesk dig att snabbt ta itu med anställdas frågor och problem och hjälpa dig att hålla koll på din kommunikation.

Hantera anställningsförhållanden

Utveckla företagets resurser

För att utveckla HR-resurser och utarbeta dokument, till exempel medarbetarhandböcker, krävs samarbete med ledningen inom en organisation. Vanligtvis går dessa dokument igenom flera versioner och slutförs först när alla kommentarer har adresserats.

OneDesk förbättrar kvaliteten på ditt arbete

OneDesk främjar lagsamarbete genom flera kommunikationsfunktioner. OneDesk’s messenger-applikation möjliggör realtid och asynkron delning av dokument mellan flera avdelningar och anställda. Fildelningsfunktionen hjälper ditt team att hitta dokumentet och göra nödvändiga uppdateringar snabbt.

Utveckla företagets resurser

Anställdas recensioner

Prestationsgranskningar hjälper ledningen att känna igen en anställds hårda arbete. HR designar anställdens utvärderingsmetod och säkerställer en smidig implementeringsprocess för alla inblandade. Utmaningen ligger i att mäta medarbetarens prestationer året runt och ge konstruktiv feedback.

OneDesk hjälper till att spåra medarbetarnas resultat

Med OneDesk kan HR- och avdelningschefer spåra medarbetarnas resultat under hela året och ge feedback baserat på resultatdata. Du och ditt team kan ställa in påminnelser för utvärderingsmöten för medarbetare och hålla reda på resultaten.

Anställdas recensioner

OneDesk för HR-proffs

OneDesk eliminerar ineffektivitet i samband med HR-projektplanering. Med OneDesk kan du effektivisera ditt arbetsflöde, genomföra dina dagliga medarbetarengagemangsaktiviteter och samarbeta med ledningen för att utveckla företagets resurser. OneDesk låter dig tilldela arbete till dina teammedlemmar, logga tid och automatisera repetitivt arbete.

Varför OneDesk?

OneDesk är en kombination av HelpDesk och Project Management i en applikation. Med OneDesk kan du lagra kontaktinformation för kandidater, interna team och externa byråer, vilket resulterar i bättre kommunikation med alla parter. OneDesk gör det enkelt för dig att hantera projekt utan att behöva köpa, lära sig, integrera och växla mellan flera applikationer och låter dig svara på anställningsförfrågningar omedelbart.

OneDesk för HR-personal

ONEDESK - GRATIS 14-DAGARFÖRSÖK

Registrera dig och testa OneDesk själv. Inget kreditkort krävs.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin