Programvara för PMO-team (Project Management Office)

Help Desk & Project Management App

Oavsett om ditt projektledningskontor (PMO) är ett företagsteam eller som arbetar med kundprojekt, sätter du upp och underhåller standarder för att säkerställa projektets framgång. Ditt interna eller externa PMO-team delar resurser, verktyg och strategier för att slutföra projekt och förbereder planer för att mildra risker. Utmaningen ligger i att hantera projektbegränsningar och bibehålla intressentkommunikation för att hålla alla inblandade i processen.

OneDesk hjälper dig att övervinna dessa utmaningar och ger dig verktyg för att planera och genomföra omfattande projekt genom att centralisera dina data till en plattform, vilket hjälper dig att hantera dina mål effektivt.

Planera projekt

Planering av projekt handlar om att utarbeta uppgiftslistor, tilldela dem till lämpliga team och fastställa tidsfrister. Att följa varje steg i planeringsprocessen är avgörande för projektets framgång.

OneDesk effektiviserar projekt

OneDesk låter dig dela upp dina projekt i enkla uppgifter. Tilldela projekt till flera anställda eller team och schemalägg planeringsdatum. Klona dina projekt för att eliminera manuellt arbete och ha samma processer på plats varje gång.

Planera projekt

Organisera projekt

Genom att organisera projekt i portföljer kan team hantera en projektstruktur. En välplanerad projektstruktur hjälper team att snabbt följa projektets färdplan från början till slut.

OneDesk tillhandahåller projektstruktur

Med OneDesk kan du organisera dina projekt i portföljer. Portföljer strukturerar dina projekt och hjälper dig att lagra all din information på ett ställe. Projekt kan arkiveras i flera portföljer samtidigt, och du kan bo portföljer så djupt du vill.

Organisera projekt

Projekt tidslinje

Projektets tidslinje beskriver uppgifterna i sekventiell ordning. Detta hjälper PMO: er att spåra vad som behöver slutföras nästa och vid vilket datum. Med en projekttidslinje kan PMO-team visualisera projektets milstolpar, så att de enkelt kan följa projektets framsteg.

OneDesk skapar tidslinje för projektet

OneDesk’s Gantt Chart låter dig spåra flera projekt ner till uppgiftsnivån. Skapa uppgiftsberoenden genom att länka uppgifter tillsammans, se till att ditt team slutför en uppgift innan du går vidare till nästa. Ändra scheman genom att dra och släppa staplarna för att ändra projektets tidslinje.

Projekt tidslinje

Uppgiftshantering

Genom att spåra uppgiftsförlopp kan team hålla koll på sina projekt. Genom att övervaka statusändringar kan PMO: er lösa problem innan de blir stora problem.

OneDesk hanterar dina uppgifter

Med OneDesk kan du övervaka dina uppgifter baserat på deras livscykelstatus. Livscykelstatus hjälper dig att identifiera det aktuella läget för dina uppgifter och kan uppdatera dig om dina framsteg. Redigera dina statuser efter dina preferenser, ändra färger och mer.

Uppgiftshantering

Spårningstid

Spårningstid innebär större ansvar för teammedlemmar på jobbet och gör att PMO: er kan hantera budgetar. Ett tidsspårningsverktyg gör det möjligt för företag att sänka kostnaderna och öka den totala produktiviteten för anställda och team.

OneDesk spårar tid

OneDesk’s Timesheet-applikation ger insyn i ditt teams arbetsprocess, vilket hjälper dig att förbättra operativ effektivitet. Exportera tidrapportrapporter för dina chefer och kunder. Granska tidrapporter för att planera projekttimmarna exakt och hålla dig inom budgeterade timmar.

Spårningstid

Team arbetsbelastning

Att upprätthålla en balanserad arbetsbelastning är avgörande för projektets kvalitet. PMO: er säkerställer att arbetet fördelas lika för att förhindra att teammedlemmar blir överansträngda eller underuppdragna när som helst.

OneDesk hjälper till att balansera arbetsbelastningen

OneDesk’s Status Board ger synlighet i din teammedlems arbetsbelastning. Du kan få en fågelperspektiv på hur arbetet fördelas och vem som ansvarar för vilka uppgifter. Genom att använda dra-och-släpp-alternativet kan du omfördela arbete för att hålla alla produktiva.

Team arbetsbelastning

Projektrapporter

Regelbundna projektrapporter uppdaterar intressenter om projektets framsteg, status och frågor. Rapporter gör det möjligt för PMO att jämföra resultat mellan projekt och fatta välgrundade affärsbeslut.

OneDesk genererar rapporter

OneDesk genererar kraftfulla rapporter baserat på projektdata. Skapa anpassade rapportmallar och bestäm frekvensen för dessa rapporter. Skicka projektrapporter via e-post till interna och externa teammedlemmar, kunder och mer.

Projektrapporter

Projektsamarbete

Effektiv kommunikation är avgörande för projektledning. Att se till att alla är på samma sida och meddelas om ändringar är nyckeln till framgång för projektet.

OneDesk främjar samarbete

OneDesks realtids- och asynkrona kommunikationsfunktioner hjälper dig att samarbeta med dina teammedlemmar, kunder och externa byråer. Dela och utbyta filer och håll alla uppdaterade om projektändringar. Öppna dokument med ett enda klick, ladda ner filer direkt och anslut enkelt till din e-post.

Projektsamarbete

OneDesk för PMO: er

OneDesk gör det möjligt för PMO: er att ha fullständig kontroll över planering, schemaläggning och rapportering av projekt. Med OneDesk helpdesk-system kan du effektivt hantera serviceförfrågningar och förfrågningar genom att svara på dem omedelbart. Med hjälp av instrumentpanelen i realtid kan du omfatta krypning och glidning, vilket ger dig insikter för att bättre hantera din projekthälsa.

Varför OneDesk?

OneDesk är en kombination av helpdesk och projektledning i en applikation. Hantera dina projekt när du är på språng – skapa uppgifter, logga tid och svara på teammedlemmar och kunder när du är utanför kontoret. OneDesk gör det enkelt för dig att hantera projekt utan att behöva köpa, lära sig, integrera och växla mellan flera applikationer.

OneDesk för PMO: er

ONEDESK - GRATIS 14-DAGARFÖRSÖK

Registrera dig och testa OneDesk själv. Inget kreditkort krävs.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin