Projektledning & Helpdesk-lösningar

Vad är din roll? Oavsett om du är involverad i professionella tjänster, IT, support, teknik eller annan roll, har OneDesk dig täckt. OneDesk är byggd från grunden för att betjäna projektet och supportteam över olika funktioner och traditionella silor.