Programvara för småföretagshantering

Small Business Management Software

Programvara för småföretagshantering

Små företag är kärleksarbete och att använda rätt programvara för småföretagsledningar måste anpassas till rätt prispunkt så att små företag både kan hålla sig flytande ekonomiskt och arbeta effektivt. Eftersom småföretag fokuserar på att betjäna sina kunder och uppnå affärsvärde måste de förlita sig på sina verktyg och programvara för att täcka de roller och ansvarsområden som de kanske inte har anställda att fylla. Från redovisning till löner, rekrytering till projektledning, hantering av ett litet företag kräver verktyg för en mängd olika områden. På grund av deras mindre arbetskraft och mindre antal kunder måste småföretag se till att programvaran de använder uppfyller deras behov inte är alltför komplicerade eller optimerade istället för stora företag eller företag.

SMB Project Management

SMB-projektledning

Både små och medelstora företag (SMB) har olika projektledningsbehov än stora företag. Ofta har små och medelstora företag inte dedikerade projektledare som kan ägna all sin tid åt att hantera ett projekt i en viss avdelning. Om en SMB har en projektledare måste de i allmänhet arbeta med olika avdelningar och behöver anpassa sina färdigheter till de särskilda behoven hos det team de arbetar med. Däremot kan projektledare hos stora företag specialisera sig på kunders framgång, teknik eller marknadsföring. Detta gör att de kan fokusera på ett område och utveckla expertis, vilket är en lyx; inte alla företag kan erbjuda. På grund av denna skillnad har SMB-projektledning en egen uppsättning unika krav.

SMB Project Management Software

SMB-projektledningsprogramvara

Med hjälp av programvaran kan projektledning hanteras så att personer som inte är projektledare kan ges övervakning projekt utan att ägna all sin tid åt det. På grund av denna effektivitet är mjukvara för projektledning för småföretag viktigt. Genom att ta på sig mycket av bördan för att spåra projektarbete, genomdriva arbetsflöden för uppgifter och införa automatiseringar för att vidta åtgärder i rätt tid måste denna programvara ge support och funktionalitet för alla områden av projektledning. Detta gör att små företag kan fokusera på sitt arbete utan att ägna mycket tid åt att hantera det.

Features: SMB Project Management App

SMB Project Management App

OneDesk: s Tasks-applikation är i sin kärna programhanteringsprogramvara. Med en mängd funktioner som kan anpassas för att möta våra kunders specifika behov kan vem som helst använda vår programvara för projektledning, oavsett hur mycket eller lite erfarenhet de har inom detta område. Projekt som hanteras i OneDesk följer en enkel hierarkisk organisation där projektuppgifter fångas under ett större projekt. Projekt kan sedan grupperas i mappar och portföljer som en valfri optimering som våra användare kan välja att använda om de uppfyller deras behov. På projektets uppgiftsnivå definierar OneDesk en standarduppsättning av nyckeldetaljer som kan fyllas i för projektarbete. Dessa täcker alla grunderna – titel, beskrivning, prioritet, uppdragsgivare och mer – men för företag som är specialiserade och behöver spåra ytterligare information för projektarbete kan våra användare skapa anpassade fält för detta. En aspekt av projektledning som kan ge frustrerande omkostnader är att se till att projektuppgifter har en korrekt status. Även om vi tillhandahåller ett standardarbetsflöde för projektarbete kan alla dessa statuser och övergångarna mellan dem anpassas för att passa företagets behov. Med vår arbetsflödesautomatiseringar kan uppgifter automatiskt övergå till rätt status baserat på en uppsättning kriterier som projektledaren definierar. Detta gör att vår programvara kan hantera projektarbete åt dig.

OneDesk and SMB Project Management

OneDesk och SMB Project Management

Projektledningsprogramvara för småföretag behöver redogöra för verkligheten att företaget kanske inte har några dedikerade projektledare. Detta innebär att vem som helst ska kunna ta på sig dessa ansvarsområden samtidigt som de bidrar till sin huvudroll. På grund av flexibiliteten i OneDesks uppgifter när det gäller arbetsflöden, detaljerade datafält och organisation kan alla småföretag konfigurera vår programvara för att fungera för deras situation. När småföretag kan fokusera mindre på sin projektledning och mer på sitt arbete kan de se tillväxt och framgång. För de företag som växer till medelstora eller till och med stora företag kommer OneDesk att skala med dem och deras förändrade behov.

ONEDESK - GRATIS 14-DAGARFÖRSÖK

Registrera dig och testa OneDesk själv. Inget kreditkort krävs.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin