Medan OneDesk erbjuder en komplett kundportal som du kan lägga på din webbplats, letar ibland våra användare efter något lite enklare. Vi blir ofta tillfrågade hur de kan lägga upp ett enkelt formulär för biljettinlämning på sin webbplats utan resten av portalen.

Ofta är våra användare i det skede där de vill gå förbi enkel e-postinsamling för att skapa biljetter. Detta kan bero på flera olika anledningar, men den absolut vanligaste orsaken är att de vill se till att deras kunder lämnar all information som krävs när de skickar in en biljett. Detta sparar dem från att slösa tid på att extrahera den nödvändiga informationen bit för bit genom en serie mejl.

Så här kan du konfigurera OneDesk för att fånga biljetter med ett enkelt inlämningsformulär.

1) Under “Administration” väljer du sidan “Formulär” och expanderar “biljett” -formuläret.

Det är här du kan ändra biljettformuläret för att uppfylla dina behov. Här är några av de saker du kan göra.

  • Ge formuläret en titel och undertext
  • Lägg till och ta bort biljettegenskaper i formuläret
  • Ändra etiketterna för dessa egenskaper och ordna om dem
  • Lägg till anpassade egenskaper i formuläret (Du måste redan ha skapat dessa anpassade fält i “Administration> Biljetter “)
  • Bestäm vilka egenskaper som krävs för att kunden ska kunna skicka formuläret. Observera att anpassade egenskaper som har standardvärden inte kan krävas eftersom de aldrig kommer att vara tomma.

2) Klicka på länkikonen bredvid biljettformuläret … … och detta öppnar den i en ny webbläsarflik, på det sätt som en kund skulle se den.

Detta är webbadressen som du kommer att länka till från din webbplats för att förse dina kunder med formuläret. Alternativt kan du tillhandahålla denna länk direkt till dina kunder.

3) Andra inställningar du bör ändra:
Under Administration väljer du sidan “Kundportal”. På den här sidan ställer du först in “Skicka nya objekt” till “När du inte är inloggad” och avmarkerar sedan kryssrutan för “Visa tidigare skickade objekt”

Några saker att veta:
Du kan ha flera olika formulär (upp till 30) så att du kan be dina kunder att skicka in olika formulär under olika omständigheter. Varje formulär skapar en ny typ av objekt i OneDesk. Du kan till exempel ställa in tre olika formulär för tre artikeltyper: “HR -begäran”, “IT -begäran” och “Tjänstebegäran”.

Du kan be OneDesk att automatiskt vidta åtgärder när nya objekt tas emot. Till exempel kan du få nya “HR-förfrågningar” att placeras i HR-projektet, tilldelas Jill och automatiskt svara på ett specifikt e-postmeddelande. Du kan behandla andra typer av artiklar som “IT -förfrågningar” och “Servicebegäran” annorlunda.

Du kan be kunden att skicka in biljetter direkt till det aktuella projektet genom att lägga till egenskapen “projekt” i formuläret. Sedan kan du ändra etiketten på projektegenskapen för att ställa en kort fråga, som besvaras av projektnamnet.

I exemplet nedan ändrade jag projektetiketten till “Välj den bästa kategorin för din förfrågan” och valde sedan några projekt att välja mellan: Hårdvaruproblem, programvaruproblem eller användarutbildning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>