Uppdaterad video

Transkript:

Med OneDesk kan du skapa anpassade rapporter. För att göra det, klicka på lägg till rapport, så öppnas en popup med listan över rapportmallar. Och längst ner tidigare genererade rapporter. För att skapa en ny mall, klicka på ny mall och fyll i det här formuläret. Välj det program du ville vara i, välj vilken nivå du vill använda, eller så kan du ladda upp din egen. Välj vilka kolumner du vill ska visas i rapporten och bestäm hur du vill filtrera dessa saker. Därefter kan du lägga till alla grupper. du skulle gilla. Ge den en beskrivning och spara mallen. Mallen har sparats högst upp här. Nu kan jag antingen köra den här rapporten just nu, redigera den, ta bort den eller schemalägga den för att köras senare. För att planeras köras senare klickar du på ikonen och väljer vilken rapportmall du vill använda och vilken projektnivå du vill att den ska köras på, hur ofta du vill att den ska köras och vad är startdatum och tid när den ska köras först. Välj vem du vill att den resulterande rapporten ska gå till och om du vill att rapporten ska konverteras till PDF. När du sedan sparar och skapar ett prov skapar du ditt schema. Du kan ha flera scheman på valfri mall och du genererar också rapporten här också, som du bara kan klicka på och visa den.