Uppdaterad video

Transkript:

OneDesk låter dig dölja eller visa vissa applikationer på vänster sida. Så till exempel, säg att du inte skulle behöva biljettens ansökan, du skulle gå på deras applikationer här och sedan bara inaktivera biljetter och det kommer att inaktivera biljettprogrammet för alla användare på din OneDesk -plan. Du kan också aktivera vissa genom att bara klicka på show, dolda program och sedan aktivera de du vill ha. Så till exempel aktiverade jag bara biljetter och föremål. Så nu ser du den här föremålen och den här biljetterna. Härifrån kan du också ändra namnet på dessa applikationer. Så säg att i ditt arbetsflöde har du ett annat namn på biljetter och du använder arbetsorder. Du kan byta namn på detta till arbetsordning och säga dina tidrapporter, du använder faktiskt en arbetslogg. Istället för ordet tidrapporter kan du ändra detta till att fungera på X. Och sedan ändrade vi det här till arbetsorder bara för att pluralisera det. Och du kommer att se här att tidrapporterna, som skulle ha varit den här nu uppdateras till arbetsloggar. Och den här är nu uppdaterad till arbetsorder.