Uppdaterad video

Transkript:

OneDesk fångar en historik över ändringar som sker i ditt konto. Här är jag i aktivitetsdiskussionsprogrammet och jag ser en lista över händelsehistoriken som inträffade i mitt konto. Så här kan du till exempel se att jag uppdaterade livscykelstatus för ett specifikt projekt, och här är när jag gjorde det, och vad var de gamla och nya värdena för den förändringen. Du kan se dem alla här. Du kan också skapa och filtrera för att se just de aktiviteter som du är intresserad av, och du kan spara den vyn på sidan, så att du kan återanvända den senare. Det vanligaste sättet att använda det är dock att navigera från aktiviteterna på ett specifikt objekt.

Så, till exempel, om jag vill kontrollera detaljerna för just den här uppgiften, kan jag se att den har 12 aktiviteter på den, och när jag klickar på den länken navigerar den mig till aktivitets- och diskussionsprogrammet som visar mig just de aktiviteter som inträffade på just denna uppgift. Det här är bra när jag bara vill kolla på en specifik uppgift, se varför det är i tillståndet det är, vem som gjorde vad mot det och när. Jag klickar bara på den länken och jag får den här posten.