Uppdaterad video

Transkript:

Om du vill konfigurera OneDesk att fungera bättre i din region kanske du vill ange tidszon, datum, format och valutasymbol. Här kan du göra det.

Under administration väljer du Företagspreferenser. På företagets preferenssida kan du ställa in en mängd olika saker. För lokalisering kan du ställa in datumformat. Välj bara från en uppsättning datumformat här vad som bäst uppfyller dina behov. Du kan också ställa in tidszonen. Det är i UTC, så du måste kontrollera vad det är och du kan definiera din valutasymbol. Nu när OneDesk skickar e -post för dina räkning kommer det att vara i rätt datumformat och det kommer att ha rätt tid baserat på din tidszon. Valutasymbolen kommer att användas i applikationen när vi hanterar pengar. Tack.