Uppdaterad video

Transkript:

OneDesk låter dig lägga till flera domäner för kundorganisationer. Sättet du kan göra detta är genom att gå till kundfliken här till vänster och sedan välja den kundorganisation som du vill lägga till flera domäner till – till exempel om företaget som jag vill lägga till fler domäner till är testföretag A, kan jag helt enkelt klicka på de tre prickarna och klicka på Visa organisationsinformation och hur jag gör detta är genom att gå till e -postdomäner. Nu skulle jag anta att testföretag A har e -postmeddelandet testcompanyA.com och jag kan lägga till det men jag har också möjlighet att lägga till ytterligare sådana. Så hur jag kan göra detta är genom att bara klicka på lägg till, säga att nästa är bara testcompany.com, jag kan lägga till den här också och nu har jag två e -postdomäner. Så det betyder att när någon med e -postmeddelandet testcompany.com eller testcompanyA.com skickar ett e -postmeddelande för att skapa en biljett eller registrerar sig hos kundportalen kommer de automatiskt att placeras i denna specifika organisation. Sedan kan du bestämma om du vill filtrera dina biljetter för att bara se biljetterna från en kundorganisation eller en specifik kund med denna domän. Så allt du behöver göra är att gå till dina anpassade vyer och sedan skapa en anpassad vy genom att lägga till ett filter som säger att förfrågarens organisation är eller begärarens e -postinnehåll och det skulle vara till exempel @testcompany. Så här kan du filtrera bort vyer för specifika e -postdomäner eller specifika kundorganisationer.