Uppdaterad video 1
Uppdaterad video 2

Transkript:

I OneDesk kan du ha konversationer med andra användare och kunder. Dessa konversationer kan bifogas biljetter, uppgifter eller som kan kopplas bort. Jag ska visa dig hur det fungerar för att skapa en ny konversation på en biljett.

Här har jag valt en biljett. Jag klickar på skapa ny konversation och du kan se att jag kommer att göra ett kundsvar eller ett internt meddelande. I det här fallet gör jag ett “kundsvar” och jag kan bara trycka på @ -symbolen och välja vem jag vill lägga till, och de läggs till automatiskt både som en tagg och i mottagarlistan här.

Jag klickar på skapa ny konversation. Du kan se att Jill fick det och hon tillkom också som följare på den här biljetten. Du kan göra detta både med bifogade konversationer och oberoende konversationer. Så om du är här i budbäraren kan du också använda @ -symbolen för att lägga till användare och kunder i dina konversationer. Tack.