Uppdaterad video

Transkript:

Enligt dina organisationspreferenser kan OneDesk anpassa olika inställningar. Till exempel kan OneDesk ladda upp din företagslogotyp så att din kundportal och e -postmeddelanden kan ändras till den specifika logotypen som du har laddat upp. Till exempel under din kundportal kommer det här avsnittet att anpassas till logotypen som du nu har laddat upp här.

Var noga med att följa de storlekar som krävs, annars kommer din logotyp att sträckas ut.

Med dessa inställningar kan du definiera dina öppettider via avsnittet arbetstid. OneDesk låter dig också ändra både datumformat och tidszon. Just här skulle datumformatet vara och här skulle tidszonen vara.

Tidszoner på OneDesk använder dock Universal Time Coordinated (UTC) så var noga med att verifiera dina innan du ändrar.