Transkript:

Du kan dela biljetter, uppgifter och andra objekt med dina kunder på tre sätt: antingen genom att dela ett helt projekt, genom att bara dela de objekt de följer eller en kombination av båda.

Du delar ett projekt med en kund eller kundorganisation genom att lägga till dem som följare. Detta gör att dina kunder kan se och samarbeta om deras begärda biljetter eller uppgifter i kundprogrammet. Detta beror också på de inställningar du konfigurerade i din kundapp.

För att konfigurera inställningarna för dina kundappar, klicka först på Fler program, välj ikonen Administration och klicka sedan på den portal du vill konfigurera. Här kan du bestämma vad dina kunder kan se från de projekt som du har delat med dem.

Du kan välja om de bara kan se de efterfrågade objekten, objekt som begärs av dem i deras organisation och mer. Du kan också bestämma vilka funktioner och egenskaper som visas på biljetterna eller uppgifterna som dina kunder kan se. Markera och avmarkera helt enkelt för att avgöra synligheten för dessa funktioner och egenskaper.