Transkript:

Som administratör ger OneDesk dig kontroll över dina användare, dina e -postmeddelanden, dina arbetsflöden, dina kunder och mycket mer.

I administrativa inställningar kan du styra många aspekter av din OneDesk. Använd dessa inställningar för att göra ändringar i dina företagsinställningar, konfigurera och aktivera olika biljett- och uppgiftstyper, skapa arbetsflödesautomatiseringar, hantera dina e-postinställningar, automatiserade e-postmeddelanden och spåra, anpassa dina applikationer mot kund och mer.

Du har också möjlighet att ge användarna åtkomst till applikationer, bestämma vad dina kunder ser på kundportalen och tilldela teamroller.

Det finns många administrativa funktioner i OneDesk, till exempel integrationer, anpassning av biljetter och uppgifter, åtkomst och rolltilldelningar med mera. Läs mer om dem alla i Komma igång-guiden.