Transkript:

OneDesk erbjuder en mängd olika funktioner som hjälper dig att bättre hantera ditt team. Du hittar OneDesks användarprogram genom att klicka på ikonen Fler program och sedan på ikonen Användare. Dina teammedlemmar, eller användare, grupperas efter team, och en användare kan tillhöra mer än ett team.

För att visa och hantera information om en användare, dubbelklicka på deras namn. Detta öppnar panelen Användardetaljer. Du kan också docka detaljpanelen åt sidan genom att klicka på Verktyg och välja “docka detaljpaneler till höger”.

I den här panelen kan du också tilldela en användares projektroll i ett team. Det betyder att när du delar ett projekt med ett team är användarnas roller redan förutbestämda och du behöver inte upprepade gånger tilldela projektroller varje gång du delar ett projekt med ett team.