Transkript:

OneDesk erbjuder en dedikerad Analytics -app som låter dig övervaka data om din OneDesk. Du kan visa olika diagram och underdiagram som sammanställer dina data och låter dig visualisera information om projekt, uppgifter, biljetter, kundnöjdhet och mer. Du kan lägga till ytterligare filter i diagrammen för att få den information du behöver. Diagram följer också filtret på projektnivå på sidan så se till att du också har ställt in det korrekt.

På fliken Schemalagda rapporter kan du se rapportmallar, kontrollera tidigare rapporter som har genererats eller mejlats och skapa nya rapportmallar. Du kan skapa rapporter baserat på biljetter, uppgifter, projekt och tidrapporter i OneDesk. Du kan schemalägga att rapporterna ska köras och mejlas automatiskt.

På fliken Aktiviteter kan du se alla aktiviteter som tas på objekt och projekt inuti din OneDesk. Detta gör att du kan spåra vilka ändringar som gjordes, av vem, vad och när. Du kan också lägga till filteralternativ för att hitta specifika aktiviteter.

Läs mer om analysprogrammet i guiden Komma igång.