Transkript:

Du kan arkivera biljetter och uppgifter i OneDesk manuellt eller automatiskt. Om du redan har en samling arbetsobjekt som måste arkiveras kan du arkivera dem manuellt genom att följa dessa steg.

Först måste vi skapa ett arkivprojekt för att placera alla dessa objekt i. Klicka på Lägg till från den översta navigeringen, projicera sedan och skapa ett nytt arkivprojekt. Jag kommer att kalla den här “Arkivbiljetter”. Klicka på “Skapa”. När det nya projektet har skapats, låt oss navigera till vår biljettapplikation. Härifrån, klicka på den platta vyn för att se din lista över biljetter i en tydligare vy. Filtrera sedan ner till de biljetter du vill arkivera. För mig kommer jag att vilja arkivera alla biljetter vars status har markerats som färdiga.
Med min filtrerade vy skapad ser jag nu bara de biljetter jag vill arkivera. Jag kan välja alla biljetter i den här vyn genom att markera den översta biljetten i listan, hålla ned skiftknappen och sedan välja den sista biljetten i listan. Du bör se att alla är nu valda. Nu kan jag klicka på Verktyg och välja “Nytt makro”. Från den här skärmen kan jag välja att flytta dem till mitt arkivprojekt. Klicka sedan på projektansökan. Härifrån klickar du på åtgärdsmenyn bredvid arkivprojektet och väljer “Arkivera projekt”. När jag väl trycker på “Arkiv” arkiveras projektet och dess innehåll.
Om du vill automatisera processen med att arkivera dina biljetter kan du göra det på följande sätt. Skapa först ett nytt arkivprojekt. Navigera sedan till administrationsavsnittet och klicka på appen biljetter eller uppgifter. Under arbetsflödesautomation klickar du på ‘Skapa arbetsflödesautomation’. Här kan du definiera vilka objekt du vill arkivera. Till exempel skulle jag vilja arkivera alla biljetter som är markerade som färdiga. För åtgärden, välj för att flytta dessa objekt till arkivprojektet du just skapade.
Navigera nu till projektapplikationen. Klicka på åtgärdsmenyn bredvid arkivprojektet och välj “Arkivera projekt”, klicka sedan på “Arkiv”. Nu kommer projektet och dess innehåll att arkiveras. Med denna arbetsflödesautomation på plats kommer automatiseringen att sortera de arbetsobjekt som du anger i det arkiverade projektet automatiskt.