Transkript:

OneDesk hjälper dig att automatiskt hämta inkommande kundförfrågningar. Du kan skapa automatiserade arbetsflöden som kan vidta åtgärder när en kundförfrågan har mottagits.

För att kunna skapa dessa automatiseringar, navigerar du först till kundprogrammet genom att klicka på Fler program längst ner och sedan klicka på Kunders app. Här hittar du dina enskilda kunder grupperade under sina respektive organisationer.

Dubbelklicka på en företagsorganisation. Jag kommer att välja Orwell här. I organisationens detaljpanel ser du att du kan dirigera nya kundförfrågningar med hjälp av automatiserade arbetsflöden.

För att göra detta, klicka på “lägg till routningsåtgärd” i slutet av automatiseringsregeln. I popup-fönstret kan du lägga till en eller flera åtgärder som kommer att vidtas när en ny begäran har mottagits från denna företagsorganisation. I det här exemplet kommer vi att tilldela inkommande förfrågningar till Christopher, som kommer att vara den utsedda kontohanteraren för Orwell. Klicka på “Spara” för att spara automatiseringen, och nu, när en ny förfrågan från Orwell kommer, kommer den automatiskt att tilldelas Christopher.

Du kan också flytta den till ett visst projekt, skapa deluppgifter, göra ett individuellt svar och mycket mer.