Transkript:

I OneDesk kan du klona uppgifter och projekt. Detta låter dig skapa mallar som kan klonas för att spara tid när du skapar återkommande projekt eller uppgifter.

För att klona en uppgift, navigera till programmet Uppgifter. Se till att den eller de uppgifter du vill klona är markerade. Klicka sedan på åtgärdsmenyn bredvid uppgiften eller en av de uppgifter du vill klona och för musen över “Fler alternativ”. Klicka på “Klona objekt”. Välj vilket projekt du vill placera det eller de klonade objekten i och kontrollera vilka egenskaper du vill kopiera över. Klicka sedan på “Klon”. Den eller de klonade uppgifterna kommer att markeras som kloner i deras artikelnamn.

För att klona ett projekt, eller flera projekt, navigerar du till programmet Projekt. Klicka på åtgärdsmenyn och välj “Klonprojekt”. Kontrollera vilka egenskaper du vill kopiera över till de nya klonade projekten. Klicka sedan på “Klon”. Det eller de klonade projektet kommer också att markeras som kloner i namnet. Du kan byta namn på dem efter.