Transkript:

OneDesk gör det enkelt att tillhandahålla exceptionell kundsupport med ett inbyggt helpdesk-biljettsystem.

Här är några höjdpunkter i helpdeskfunktionen:

  • Du kan få biljetter till din OneDesk på flera sätt: genom att hämta e-postmeddelanden från din support-e-postadress, använda ett internt formulär för att skapa biljetter, biljetter som vetter mot kunder, biljetter från chatt eller genom att importera biljetter från andra system.
  • Dina agenter kan hantera och lösa dessa biljetter genom att svara på dem, ändra deras status och genom att kommunicera med kunder.
  • OneDesk ger dig fyra kundorienterade applikationer: livechatt, en kundportal, webbformulär och en självbetjänad kunskapsbas.
  • Du kan aktivera och anpassa flera biljetttyper, var och en med sin egen uppsättning statuser. Detta gör att du kan dirigera, tilldela och lösa de olika typerna av biljetter med hjälp av separat arbetsflöde.
  • Du kan också automatisera dina arbetsflöden för att hjälpa dig att organisera, tilldela, svara och vidta åtgärder på biljetter i din OneDesk.

Det finns många helpdeskfunktioner i OneDesk, till exempel internt samarbete, tidsspårning, rapportering, SLA: er och projektstyrning med full funktion. Läs mer om dem alla i Komma igång-guiden.