Transkript:

OneDesk ger dig möjlighet att aktivera och anpassa biljett- och uppgiftstyper. Det är bäst att bara använda dessa typer om du vill konfigurera unika arbetsflöden för varje. Undvik att skapa flera typer om möjligt för att minska onödig komplexitet i dina arbetsflöden.

Du hittar dessa konfigurationsalternativ i ditt administrativa avsnitt. Klicka på kugghjulet för att komma åt administrativa inställningar, som finns under “fler applikationer”, och välj biljetter eller uppgifter. Du kan skapa upp till tio uppgiftstyper och tio biljetttyper. Du kan välja en färg för varje typ och ändra dess angivna ikoner. Du kan också byta namn på typen av biljett eller uppgift som automatiskt ändrar skapelsens e -postadress.

Varje biljett eller uppgiftstyp du skapar kan ha unika livscykelstatuser, så att du kan skapa olika arbetsflöden för var och en av dina artikeltyper.