Transkript:

Makron är paket med åtgärder som kan utföras på en eller flera biljetter eller uppgifter med bara ett par klick. Med makron kan du vidta flera åtgärder på ett objekt, ändra allt från dess status, till dess uppdragstagare eller dess projekt. Du kan till och med lägga upp ett meddelande om det. Detta gör det enkelt att snabbt göra repetitiva uppdateringar av artiklar.

Om du vill skapa ett makro navigerar du till appen biljetter eller uppgifter. Klicka på Verktyg och välj Nytt makro. Detta öppnar en ny flik med formuläret för att skapa makro.

Fyll i formuläret med alla åtgärder du vill vidta på ett objekt. Om du gör en ändring av misstag klickar du på ‘Återställ till oförändrad’ högst upp i fältet för att återställa den.

Längst ner till höger klickar du på Spara detta makro och ger ditt makro ett namn som gör att du och ditt team enkelt kan identifiera det.

Om du vill köra ett makro väljer du det eller de objekt som du vill använda makrot på. Klicka på Verktyg och sedan på Sparade makron och leta reda på makrot du just skapade. Håll muspekaren över makrot och klicka på uppspelningsikonen för att köra makrot. Välj Kör nu och ändringarna träder i kraft.

Du kan också köra makrot på ett enda objekt direkt från biljett- eller uppgiftsdetaljpanelen.

För att redigera befintliga makron klickar du bara på pennikonen under listan Sparade makron.