Transkript

Med OneDesk’s Project Management -funktioner kan du optimera din teamhantering, projektledning och portföljhantering. Du kan också planera och schemalägga projekt med mera.

Du kan skapa och spara unika arbetsvyer med Gantt -diagram, Kanban -tavlor, platta vyer och andra vy- och filteralternativ.

Hantera enkelt ditt team, teamroller, uppdrag och mer.

Samarbeta med teammedlemmar och kunder om projekt och uppgifter.

Använd kraftfulla arbetsflödesautomatiseringar för att spara tid och förbättra ditt arbete och använd smidig projektledning för att optimera projektets slutförande.

Tidrapporter och tidtagare låter dig spåra anställdas arbete och framsteg.

Förstå dina projekt med analys- och rapporteringsverktygen för att se data om ditt teams prestationer, framsteg, uppdrag och mer.

Med OneDesk får du också en fullständig HelpDesk-app.
Läs mer om alla dessa funktioner i Komma igång -guiden.