Transkript:

I OneDesk kan du använda Project Portfolio Management för att organisera dina projekt. Du kan placera dina projekt under portföljer och placera portföljer inom portföljer, så att du kan lägga till flera nivåer av hierarki i din organisationsstruktur. Du kan också välja att visa omfattningen av en portfölj, så att du kan filtrera ner till den data du vill se.

För att skapa en portfölj, klicka på knappen Lägg till längst upp och välj den portföljtyp du vill skapa. I det här fallet kommer vi att skapa en marknadsföringsportfölj. Vi kan lägga till en eller flera moderportföljer, och i det här fallet väljer jag en kundorganisation som jag kommer att skapa marknadsföringsmaterial för. När du är klar klickar du på knappen Skapa längst ner.

I projektansökningen kommer du att kunna hitta den nya portföljen du skapade. Om du klickar på åtgärdsmenyn bredvid portföljnamnet kan du infoga ett projekt direkt i din portfölj härifrån eller dra och släppa för att ordna om.

Observera att portföljer endast innehåller projekt eller andra portföljer och inte kan innehålla uppgifter direkt. Om du vill placera diverse uppgifter i en portfölj måste du skapa ett projekt för att hålla dem.