Transkript:

I OneDesk delar du data med användare på projektnivå, så att du kan styra vilka användare som får tillgång till vilka projekt och vilka roller de kommer att ha i projektet. Till exempel kan en användare vara projektledare i ett projekt, standardmedlem i ett annat och inte ha tillgång till ett tredje.

Det är viktigt att också förstå skillnaden mellan projektroller och applikationsåtkomst. Programåtkomstkontrollerna tillåter användare att komma åt de olika programmen i OneDesk. Dessa diskuteras i en annan video.

Du kan tilldela projektroller i appen Användare. Klicka på Fler program och välj sedan användarprogrammet. Här kan du dubbelklicka på en användare för att öppna deras detaljpanel eller docka deras detaljpanel till höger.

För varje lag som en användare är i kan du bestämma vilken roll de kommer att ha. På detta sätt, när du tilldelar ett team till ett projekt, är deras roller redan inställda. Du kan tilldela en person som projektledare, projektledare, standardmedlem eller begränsad medlem.

Projektledare har full tillgång till alla data och behörigheter i projektet. De kan också lägga till eller ta bort andra medlemmar och ändra sina projektroller.

Projektledare har också full tillgång till alla data och behörigheter, men de kan INTE lägga till eller ta bort medlemmar eller justera projektroller.

Standardmedlemmar har åtkomst till all data inom projektet men kan bara ändra biljetter och uppgifter som skapats av dem eller tilldelats dem.

Begränsade medlemmar har tillgång till all data inom projektet men kan inte ändra någon data. De kan dock delta i diskussioner om uppgifter och biljetter i projektet.