Transkript:

OneDesk låter dig bättre hantera och kommunicera med dina användare och kunder med många användbara funktioner.

En användare är någon i ditt företag som har tillgång till huvudkontot för OneDesk, till exempel agenter, teammedlemmar, chefer och mer. Användare har tillgång till OneDesks applikationer och kan skapa projekt och visa projektdata.

Kunder är slutanvändare för vilka du löser biljetter eller arbetar med uppgifter och projekt. Dina kunder har inte tillgång till dina interna OneDesk-applikationer, bara till de kundorienterade program som du ger dem tillgång till och kan kommunicera via e-post och chatt

Du kan enkelt hantera dina användare och team genom att tilldela teamroller. En användare kan vara i flera team samtidigt och kan ha olika roller i varje. Du kan kontrollera dina användares åtkomstnivåer och behörigheter och se till att de bara kan utföra de åtgärder du tillåter dem. Ange aviseringsinställningar på en individuell användarnivå för att se till att dina användare meddelas om vad som är viktigast för dem.

Hantera dina kunder och kundorganisationer i kundappen. Du kan lägga till anpassade fält till kunder och kundorganisationer för att lägga till den information du behöver. Skapa routingsalternativ för inkommande biljetter från en kundorganisation för att automatiskt tilldela, svara på och klassificera dem. Dela dina projekt med kunder och kommunicera med dem med kundorienterad kommunikation.

Lär dig allt om att hantera och kommunicera med användare och kunder i guiden Komma igång.