Transkript:

Webbformulär är formulär för kundförfrågningar som gör att dina kunder kan skicka in en biljett eller uppgiftstyp som du tillåter dem. Dessa webbformulär kan bäddas in på enskilda webbsidor, i Webforms -appen eller på din kundportal.

Om du vill skapa en ny webbformulär klickar du på ikonen Fler program, navigerar till dina administrationsinställningar och väljer sedan webbformulär. Högst upp kan du bestämma om kunderna måste vara inloggade för att kunna skicka nya objekt till dig eller tillåta anonyma besökare att skicka filbilagor med sina förfrågningar.

Från listrutan hittar du alla dina aktiverade biljett- och uppgiftstyper, för vilka du kan skapa en webbformulär. Välj en typ av biljett eller uppgift och klicka sedan på Skapa webbformulär.

I webbformulärets konfigurationsavsnitt kan du bestämma om du vill att webbformuläret ska vara tillgängligt från en kundportal, och du kan ändra titeln och undertexten för webbformuläret. Längst ner kan du lägga till andra egenskaper i formuläret, skapa anpassade fält, ställa in vissa fält och mer.

Högst upp i konfigurationsavsnittet hittar du en förhandsgranskningsknapp. Genom att klicka på den kan du se hur webbformuläret skulle se ut för dina kunder.