Uppdaterad video

Transkript:

OneDesk stöder enkel inloggning genom att implementera SAML version 2.0. Genom att använda detta kan du sedan använda dina Active Directory Federation -tjänster.
För att aktivera enkel inloggning, se till att du har den här knappen aktiverad. OneDesk -metadata -URL: en kan hittas här och du kan tillhandahålla dina metadata via URL: en här under ‘identitetsleverantör’, eller alternativt kan du ladda upp din metadatafil.

Därifrån kan du sedan validera dina metadata. Om du vill aktivera användaradministration för att skapa konton för dina användare kan det göras genom att välja den här knappen här.

Dessutom kan dina avancerade inställningar, som finns här, ändras om informationen från din metadatafil inte är korrekt. För att användare ska kunna logga in med SSO när allt är validerat visas inloggningsadressen här och du kan förse dina användare med denna URL.