Uppdaterad video

Transkript:

I OneDesk kanske du vill översätta dina kundappar eller bara ändra den terminologi som vi använder.

Du kan se dina kundappar och klicka på ditt namn> ‘förhandsgranskning av kundappar’. Många av texterna som du ser här i kundapparna kan ändras bara med vanliga administrationsinställningar som din hälsning, ditt namn eller din slogan. Allt det här kan ändras genom normala administrationsinställningar. För alla de saker som inte finns där kan du dock fortfarande översätta dem. Så här gör du.

Gå till administration och välj kundappar. Rulla ner på denna sida tills du kommer till “språkavsnittet”. Som standard är detta inställt på engelska. Om du ändrar det till “anpassat språk” får du två alternativ för att “ladda ner en språkmall” och “bifoga anpassad fil”.

Börja med att ladda ner mallen. Då kan du öppna det i valfri textredigerare. Här kan du ändra orden som du vill vara annorlunda. Låt oss ändra ordet “sök” och låt oss säga istället för sökning vill vi sätta “hitta”. Nu behöver jag bara spara det här. Varsågod.

Nu ska jag bifoga den anpassade filen och jag är klar. Nu när jag förhandsgranskar mina kundappar är ordet “sök” som fanns här nu “hitta”. Du kan göra det med något av orden som du hittar i den språkfilen.