Uppdaterad video

Transkript:

När det är dags att spela in det arbete du har gjort på en uppgift eller biljett kan du skapa en tidrapport eller starta/stoppa en arbetstimer.

Se först till att uppgifterna om uppgiften eller biljetten visas. Om du har tillräckligt med utrymme kan du docka dessa detaljer till höger. Här ser du knappen “start timer”. Klicka på det och OneDesk börjar spela in den tid du spenderar på uppgiften. Uppgiften börjar ticka iväg. Du kan pausa timern för att ta en paus, och när du är klar klickar du på stopp. OnDdesk öppnar sedan formuläret “Skapa tidrapport”, och du kan bara slutföra det genom att ändra procentsatsen färdig och klicka på skicka. Detta skapar en tidrapport för uppgiften och uppdaterar arbetet som har utförts, antalet tidrapporter och procenten som är klar.

Du kan också starta och stoppa timern direkt från OneDesk -mobilappen. Tryck bara på start, tryck på stopp, så registrerar du automatiskt det arbete du har lagt på en viss uppgift.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>